Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023

Εφαρμογές

         Πολλές φορές είναι δύσκολο να προσαρμόσουμε τον κόσμο, σύμφωνα με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Ίσως είναι ευκολότερο να προσαρμόσουμε την δική μας σκέψη ή ακόμα καλύτερα να αναπτύξουμε ενδιάμεσους παράγοντες -μεταφραστές- που "μιλούν" και στους δύο κόσμους. Αυτό κάνουν οι εφαρμογές.

 Οι εφαρμογές διευκολύνουν την επικοινωνία ανάμεσα σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

 

Είναι προκαθορισμένα λογικά βήματα που διευκολύνουν την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διαφορετικών κόσμων.

 

 

[Περισσότερα...]

     

        Μια ολοκληρωμένη εφαρμογή παραλαμβάνει τα δεδομένα από κάποια εξωτερική πηγή και τα αναπαράγει σε αυτό που είναι κατανοητό για την δική μας πραγματικότητα.

         Ουσιαστικά εκτελεί προκαθορισμένες εργασίες ρουτίνας, γρήγορα και χωρίς σφάλμα, εξασφαλίζοντας χρόνο και δημιουργική σκέψη για περαιτέρω εργασία.

 

Διεύθυνση

Έδρα: Μιχ. Ράλλη 9-11, Γιαννιτσά

Τηλέφωνο: 2382 500 250

Κιν. Τηλέφωνο: 6946 460 360

Email: Info@x-elixis.gr

URL: www.x-elixis.gr

Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

Ευρωπαική Ένωση
Ελλάδα 2.0

ΧΡΗΣΙΜΑ