Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023

Μηχανολογικός Σχεδιασμός

       Μηχανική είναι η δημιουργική εφαρμογή των μεθόδων της επιστήμης, των μαθηματικών και των εμπειρικών δεδομένων της εξέλιξης, σχεδιασμού, κατασκευών, λειτουργίας και συντήρησης κατασκευών, μηχανών, υλικών, συσκευών, συστημάτων, διαδικασιών και οργανισμών επωφελία της ανθρωπότητας. Μετάφραση από Wikipedia

 

       Ο Μηχανολογικός Σχεδιασμός είναι μια μορφή επικοινωνίας. Ένα μήνυμα που καταδεικνύει πληροφορίες για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την λειτουργία, την συντήρηση, την επισκευή μιας κατασκευής, ενώ πληροφορεί επίσης και το μέγεθος της μελέτης που εκπονήθηκε, την λεπτομέρεια που συνυπολογίστηκε και την εμπειρία του κατασκευαστή/μελετητή για την κατασκευή αυτή.

 

 

 [Περισσότερα...]

 

Είναι ένας οδηγός για περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση, αλλά και ένα αρχειακό υλικό που υπενθυμίζει την διάρκεια και σοβαρότητα μιας επιχείρησης.

Διεύθυνση

Έδρα: Μιχ. Ράλλη 9-11, Γιαννιτσά

Τηλέφωνο: 2382 500 250

Κιν. Τηλέφωνο: 6946 460 360

Email: Info@x-elixis.gr

URL: www.x-elixis.gr

Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

Ευρωπαική Ένωση
Ελλάδα 2.0

ΧΡΗΣΙΜΑ